احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
سجدۀ سهو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سجدۀ سهو

‏ ‏

سجدۀ سهو

‏         مسأله 1- سجدۀ سهو واجب می‌شود از برای مکلف در چند مورد که در اثنای نماز ‏‎ ‎‏آنها را مرتکب شده:‏

‏         اول: آن که در بین نماز سهواً حرف بزند؛ولو گمانش این باشد که از نماز خارج ‏‎ ‎‏شده است.‏

‏         دوم: اگر سلام دهد جایی که نباید نماز را سلام بدهد،مثل این که در رکعت اول یا ‏‎ ‎‏رکعت دوم از نماز سه رکعتی و چهار رکعتی سلام دهد،بنابر احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏سجدۀ سهو کند.‏

‏         سوم: آن که تشهد را فراموش کند و محل تدارک آن گذشته باشد،پس بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب سجدۀ سهو کند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 115

‏         چهارم: آن که در نماز چهار رکعتی بعد از سجدۀ دوم شک کند که چهار رکعت ‏‎ ‎‏خوانده یا پنج رکعت.‏

‏پنجم: آن که یک سجده فراموش کند و محل آوردنش نیز گذشته باشد.‏

‏         مسأله 2- آوردن سجدۀ سهو از برای هر زیادی و یا هر نقیصه‌ای که نتواند آن را ‏‎ ‎‏تدارک کند احوط است؛گرچه لازم نیست بنابر اقوا،و همچنین واجب نیست در قیام ‏‎ ‎‏موضع قعود و بالعکس،لکن سزاوار نیست ترک احتیاط.‏

‏         مسأله 3- اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید،دو سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو کافی است و اگر سلام بیجا مکرر شود سجدۀ سهو نیز مکرر می‌شود.‏

‏         مسأله 4- کسی که سجدۀ سهو و رکعات احتیاط و اجزای فراموش شده بر او ‏‎ ‎‏واجب باشد،سجدۀ سهو را بعد از آن دو به‌جا آورد،و احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏مقدم بدارد رکعات احتیاط را بر اجزای فراموش شده،بلکه وجوب آن خالی از ‏‎ ‎‏رجحان نیست.‏

‏         مسأله 5- واجب است سجدۀ سهو را بعد از سلام بلافاصله به‌جا آورد،و اگر عمداً ‏‎ ‎‏ترک کند معصیت کرده،لکن نماز او صحیح است،و ساقط نمی‌شود سجدۀ سهو و ‏‎ ‎‏فوریّت او؛و چنانچه سهواً به‌جا نیاورد هر وقت به یادش آمد باید فوراً انجام دهد،اگر ‏‎ ‎‏تأخیر بیندازد معصیت‌کار است.‏

‏         مسأله 6- واجب است در سجدۀ سهو نیت،مقارن با اول مسمّای سجود باشد،و ‏‎ ‎‏چیزهایی که خارج از مسمّای سجده است از چیزهایی که در سجدۀ نماز واجب ‏‎ ‎‏است،واجب نبودن آنها در آن،خالی از قوّت نیست،بلی احتیاط واجب آن است که ‏‎ ‎‏ترک کند سجده بر پوشیدنی و خوردنی را.‏

‏         مسأله 7- واجب است در هر دو سجده بنابر احتیاط بگوید:«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَصَلَّی ‏‎ ‎‏اللّٰهُ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ»یا بگوید:«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 116

‏یا بگوید:«بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ السَّلاٰمُ عَلَیْکَ ایُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکٰاتُه»گرچه واجب ‏‎ ‎‏نبودن ذکر مخصوصاً ذکرهای گذشته خالی از قوّت نیست.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 117