احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
حکم اجزای فراموش شده در نماز
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حکم اجزای فراموش شده در نماز

‏ ‏

حکم اجزای فراموش شده در نماز

‏         مسأله 1- چیزی که از اجزای نماز فراموش شده باشد،اگر بعد از نماز ملتفت بشود ‏‎ ‎‏قضا ندارد،مگر سجده و تشهد بنابر احوط،لکن لازم نیست قضای اجزای تشهد؛مثل ‏‎ ‎‏صلوات بنابر اقوا.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 113

‏         مسأله 2- در قضای سجده و تشهد باید شرایط نماز،مانند پاک بودن بدن و لباس و ‏‎ ‎‏رو به قبله بودن و شرایط دیگر مراعات شود،بلکه جایز نیست فاصله میان آنها و نماز ‏‎ ‎‏به چیزی که منافی نماز است،لکن اگر منافی به‌جا آورد لازم نیست اعادۀ نماز؛گرچه ‏‎ ‎‏سزاوار نیست ترک احتیاط در صورت ترک عمدی.‏

‏         مسأله 3- اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند،باید بعد از نماز قضای ‏‎ ‎‏هر چه را که فراموش کرده به‌جا آورد،و لازم نیست که معیّن کند که قضای کدام یک ‏‎ ‎‏آنها است و همچنین لازم نیست مراعات ترتیب.‏

‏         مسأله 4- اگر سجده و تشهد را با هم فراموش کرده باشد قضای آنچه که اول فوت ‏‎ ‎‏شده مقدم بدارد بنابر احتیاط وجوبی،و اگر نداند کدام اول فراموش شده،باید احتیاطاً ‏‎ ‎‏آنچه را که اول به‌جا می‌آورد بعد تکرار کند،پس اگر اول سجده را قضا کرد بعد تشهد ‏‎ ‎‏را،دوباره سجده را قضا کند،و اگر اول تشهد را قضا کرد بعد سجده را،دوباره تشهد را ‏‎ ‎‏نیز قضا کند.‏

‏         مسأله 5- سلام دادن در قضای تشهد لازم نیست،کما این که تشهد و سلام در ‏‎ ‎‏سجدۀ قضایی واجب نیست،بلی اگر فراموش شده تشهد اخیر باشد،پس احوط ‏‎ ‎‏آوردن آن است به قصد قربت مطلقه-بدون نیت ادا و قضا-و آوردن سلام بعد از آن و ‏‎ ‎‏احوط آوردن سجدۀ سهو است در آن،کما این که اگر فراموش شده سجدۀ اخیره از ‏‎ ‎‏رکعت اخیره باشد سجده را اتیان کند به قصد قربت مطلقه و تشهد و سلام و سجدۀ ‏‎ ‎‏سهو به‌جا آورد بنابر احوط؛اگرچه اقوا آن است که تشهد و سجده به عنوان قضا است، ‏‎ ‎‏و تشهد و سلامی که گفته هر یک در محل خود واقع شده.‏

‏         مسأله 6- اگر معتقد شود فراموشی سجده و تشهد را بعد از گذشتن محلِ تدارک در ‏‎ ‎‏حال نماز،و بعد از فراغ از نماز شک کند که آیا اتیان کرده بود یا نه،قضا نماید بنابر ‏‎ ‎‏احوط،گرچه واجب نیست قضا،بنابر اقوا.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 114

‏         مسأله 7- اگر شک کند که آنچه از او فراموش شده یک سجده بوده یا بیشتر،بنا را ‏‎ ‎‏بر کمتر گذارد.‏

‏         مسأله 8- اگر فراموش کند قضای سجده و تشهد را،و بعد از داخل شدن در نماز ‏‎ ‎‏مستحبی یادش بیاید،نماز را قطع کرده و قضای سجده و تشهد می‌نماید،و اما اگر ‏‎ ‎‏داخل نماز واجبی شده مشکل است قطع نماز،مخصوصاً اگر فراموش شده تشهد ‏‎ ‎‏اخیر باشد.‏

‏         مسأله 9- اگر فراموش کند قضای سجده و تشهدی را که از نماز ظهر مثلاً بر او ‏‎ ‎‏واجب شده بود،و داخل در نماز عصر شد،نمی‌تواند نماز عصر را قطع کند بنابر اقوا، ‏‎ ‎‏اگرچه وقت آن موسع باشد،و اگر نماز احتیاط بر او لازم شده بود از ناحیۀ نماز ظهر و ‏‎ ‎‏آوردن نماز احتیاط از یادش رفت و داخل در عصر شد،در صورتی که وقت تنگ ‏‎ ‎‏باشد نمی‌تواند نماز را قطع کند،لکن با مقدم داشتن عصر احتیاط نماید در اعادۀ ظهر ‏‎ ‎‏ایضاً بعد از آوردن نماز احتیاط.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 115