احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
نماز احتیاط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز احتیاط

‏ ‏

نماز احتیاط

‏         مسأله 1- کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام نماز باید فوراً نیت ‏‎ ‎‏نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و«حمد»را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید، ‏‎ ‎‏پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و ‏‎ ‎‏سلام دهد،و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده یک رکعت ‏‎ ‎‏دیگر مثل رکعت اول به‌جا بیاورد و بعد تشهد و سلام بگوید.‏

‏         مسأله 2- نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد،و باید قرائت آن را آهسته بخوانند بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط وجوبی،حتی «بسم اللّٰه» را،و باید نیت آن را به زبان نیاورند.‏

‏         مسأله 3- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده، ‏‎ ‎‏لازم نیست نماز احتیاط را بخواند،و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد،لازم نیست آن را ‏‎ ‎‏تمام کند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 112

‏         مسأله 4- اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت‌های نمازش کم بوده، ‏‎ ‎‏چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده،باید آنچه از نمازش نخوانده بخواند ‏‎ ‎‏و برای سلام بیجا دو سجدۀ سهو بنماید،و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند انجام داده ‏‎ ‎‏باید نماز را دوباره به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 5- اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده ‏‎ ‎‏نمازش صحیح است،و اگر بفهمد کسری نمازش کمتر بوده از نماز احتیاط،مثل این که ‏‎ ‎‏در شک بین دو و چهار دورکعت نماز احتیاط خوانده و بعد معلوم شود نماز را سه رکعت ‏‎ ‎‏خوانده بوده،باید یک رکعت نماز متصلاً بخواند احتیاطاً و نماز را دوباره از سر گیرد.‏

‏         مسأله 6- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط ‏‎ ‎‏بوده،مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط خوانده و بعد معلوم شود ‏‎ ‎‏نماز را دو رکعت خوانده بوده،باید دو رکعت نماز متصل بخواند احتیاطاً و بعد نماز را ‏‎ ‎‏از سر گیرد،و احتیاط زیادتر آن است که یک رکعت متصل به رکعت احتیاط بخواند و ‏‎ ‎‏بعد دو رکعت متصل دیگر بخواند و بعد نماز را از سر بگیرد.‏

‏         مسأله 7- اگر شک کند که نماز احتیاطی که بر او بوده به‌جا آورده یا نه،پس اگر ‏‎ ‎‏شک او بعد از وقت نماز باشد،شکش اعتبار ندارد،و اگر در وقت نماز باشد و داخل ‏‎ ‎‏فعل دیگر نشده و منافی به عمل نیاورده و فاصله زیاد نشده؛نماز احتیاط را به‌جا ‏‎ ‎‏بیاورد.و در صورتی که یکی از سه امر مزبور واقع شود بنا گذارد که خوانده شده؛ ‏‎ ‎‏اگرچه احوط به‌جا آوردن آن و اعادۀ اصل نماز است.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 113