احکام نماز
[فصل دوم:] افعال نماز
خلل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

خلل

‏ ‏

خلل

‏         مسأله 1- کسی که بدون وضو یا غسل یا تیمم به شرحی که گفته شده نماز بخواند؛ ‏‎ ‎‏چه عمداً و چه سهواً نماز او باطل است،اما اگر لباس یا بدنش به یکی از نجاسات ‏‎ ‎‏آلوده باشد در بعضی‌جاها به شرحی که گفته شد نماز او صحیح است.‏

‏         مسأله 2- کسی که عمداً یکی از کارهای واجب نماز را ترک کند؛چه رکن باشد و ‏‎ ‎‏چه غیر رکن،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 3- کسی که عمداً یکی از کارهای نماز را به قصد نماز زیاد کند؛چه رکن ‏‎ ‎‏باشد و چه غیر رکن،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 4- کسی که بدون قصد نماز،ذکر و دعاهای مستحب را در نماز بخواند تا ‏‎ ‎‏جایی که از صورت نمازگزار بیرون نرود،مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 5- چیزهایی که سهواً در نماز زیاد شود اگر رکن نباشد و آدمی را از صورت ‏‎ ‎‏نمازگزار بیرون نبرد،مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 6- اگر سهواً یکی از اجزای نماز را ترک کرد و قبل از گذشتن محل او متوجه ‏‎ ‎‏شد باید به‌جا بیاورد،اما اگر بعد از گذشتن محل او متوجه شد در صورتی که رکن ‏‎ ‎‏نباشد،مانعی ندارد و نمازش باطل نمی‌شود.‏

‏         مسأله 7- اگر در نماز،تشهد یا یک سجده را فراموش کرد و بعد از گذشتن محل ‏‎ ‎‏متوجه شد،نمازش صحیح است و بعد از نماز باید قضای تشهد یا سجده را به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 8- مقصود از گذشتن محل در نماز،وارد شدن در رکن بعد است؛یعنی از ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 104

‏تکبیر تا رکوع،محل تکبیر و تمام اجزای«حمد»و سوره باقی است.از رکوع تا سجدۀ ‏‎ ‎‏دوم،محل رکوع باقی است؛گرچه احتیاط واجب است که رکوع را به‌جا آورد و نماز ‏‎ ‎‏را تمام کند و بعد دوباره نماز بخواند،اگر بعد از رفتن به سجدۀ اول ملتفت شود.از ‏‎ ‎‏سجده تا رکوع رکعت دوم،محل تشهد و باقی اجزا باقی است.‏

‏         مسأله 9- اگر بعد از تشهد و قبل از سلام گفتن متوجه شد که یک رکعت از نماز را ‏‎ ‎‏نخوانده برخیزد و یک رکعت دیگر را بخواند و بعد تشهد و سلام بگوید.‏

‏         مسأله 10- اگر بعد از سلام نماز متوجه شد که یک رکعت نماز را نخوانده تا وقتی ‏‎ ‎‏که منافی به‌جا نیاورده،مثلاً حرف نزده و رو از قبله نگردانده،مانعی ندارد،برخیزد و ‏‎ ‎‏یک رکعت دیگر را بخواند و تشهد و سلام بگوید،اما اگر بعد از به‌جا آوردن منافی ‏‎ ‎‏متوجه شد،نماز او باطل است و باید از اول بخواند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 105