احکام طهارت
احکام طهارت
مطهرات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مطهرات

‏ ‏

مطهرات

‏         مسأله 1- یازده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات می‌گویند:اول:آب. ‏

‏دوم:زمین.سوم:آفتاب.چهارم:استحاله.پنجم:کم شدن دو سوم آب انگور.ششم: ‏

‏انتقال.هفتم:اسلام.هشتم:تبعیت.نهم:برطرف شدن عین نجاست.دهم:غایب شدن ‏‎ ‎‏مسلمان.یازدهم:استبرای حیوان نجاست خوار.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 72