احکام طهارت
تیمم
احکام تیمم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام تیمم

‏ ‏

احکام تیمم

‏         مسأله 1- پیشانی و پشت دست‌ها را باید از بالا به پایین مسح نمایند و افعال تیمم را ‏‎ ‎‏باید پشت سر هم به‌جا آورند.‏

‏         مسأله 2- در وقت نیت باید تعیین نماید که تیمم او بدل از وضو یا بدل از غسل ‏‎ ‎‏است.‏

‏         مسأله 3- کسی که وظیفۀ او تیمم است احتیاط واجب آن است که قبل از داخل ‏‎ ‎‏شدن وقت نماز،برای نماز تیمم نکند.‏

‏         مسأله 4- اگر کسی برای نمازی که وقتش داخل شده باشد،تیمم کرد و نماز خواند، ‏‎ ‎‏چنانچه تا وقت نماز دیگر تیمم او باطل نشده،می‌تواند با آن تیمم در اول وقت نماز ‏‎ ‎‏بخواند،ولی اگر علم داشته باشد که عذرش برطرف می‌شود،با آن تیمم نمی‌تواند در ‏‎ ‎‏اول وقت نماز بخواند و باید نماز را برای آخر وقت که عذرش برطرف می‌شود تأخیر ‏‎ ‎‏بیندازد.‏

‏         مسأله 5- اگر بر کسی غسلی غیر از غسل جنابت واجب شده باید دو تیمم کند؛ ‏‎ ‎‏یکی برای بدل از غسل و دیگری بدل از وضو،ولی اگر غسل جنابت بر او واجب شد، ‏‎ ‎‏یک تیمم بدل از غسل جنابت کفایت می‌کند.‏

‏         مسأله 6- در مسألۀ بالا اگر آبی دارد که برای غسل فقط،یا وضوی تنها کفایت کند ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 62

‏باید آن آب را به همان مصرف نماید و از برای دیگری تیمم کند،و چنانچه مقداری ‏‎ ‎‏باشد که غسل کردن به آن ممکن است باید غسل را بر وضو مقدم سازد.‏

‏         مسأله 7- اگر چند غسل بر کسی واجب شده،ولی او نمی‌تواند غسل کند،کفایت ‏‎ ‎‏یک تیمم محل اشکال است.‏

‏         مسأله 8- چیزهایی که وضو را باطل می‌کند،تیمم بدل از وضو را هم باطل می‌کند، ‏‎ ‎‏و چیزهایی که غسل را باطل می‌کند،تیمم بدل از غسل را هم باطل می‌کند.‏

‏         مسأله 9- اگر بدل از غسل تیمم نمود و بعد کاری که وضو را باطل می‌کند برای او ‏‎ ‎‏پیش آمد،چنانچه برای نمازهای بعدی نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و بنابر احتیاط ‏‎ ‎‏واجب بدل از غسل تیمم نماید،و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد باید دو تیمم کند؛یکی ‏‎ ‎‏بدل از غسل و دیگری بدل از وضو،ولی اگر تیمم بدل از غسل جنابت باشد،چنانچه ‏‎ ‎‏یک تیمم نماید به قصد این که آنچه تکلیف او است انجام داده باشد،کافی است.‏

‏         مسأله 10- اگر به واسطۀ نداشتن آب یا عذر دیگر تیمم کند،و قبل از خواندن نماز ‏‎ ‎‏عذرش برطرف شد،به نحوی که شرعاً و عقلاً عذری ندارد،تیمم اول باطل می‌شود، ‏‎ ‎‏و چنانچه دوباره عذری پیدا کرد باید تیمم نماید.‏

‏         مسأله 11- اگر کسی وظیفه‌اش تیمم بوده،تیمم کرد و نماز خواند و بعد از نماز آب ‏‎ ‎‏پیدا کرد،نماز او صحیح است و دوباره خواندن واجب نیست،و اگر در اثنای نماز بعد ‏‎ ‎‏از رکوع رکعت اول آب پیدا شد،باید نماز را تمام کند و نمازش صحیح است،ولی اگر ‏‎ ‎‏قبل از رکوع رکعت اول آب پیدا شد،بعید نیست که تیممش باطل نشود،اما مستحب ‏‎ ‎‏است که از همان‌جا برگردد و وضو بگیرد و نماز را از سر بخواند،و چنانچه وقت ‏‎ ‎‏وسعت دارد احتیاط مستحب آن است که آن نماز را با تیمم تمام نموده،سپس وضو ‏‎ ‎‏گرفته دوباره نماز بخواند.‏

‏         مسأله 12- اگر بعد از تمام شدن تیمم شک کند که درست تیمم کرده یا نه،تیمم ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 63

‏او صحیح است.و همچنین است اگر در اثنای تیمم شک کند،مثلاً اگر در موقع ‏‎ ‎‏مسح دست شک کند که مسح پیشانی کرده یا نه،اعتنایی به شک نکند و تیمم را ‏‎ ‎‏تمام نماید.‏

‏         مسأله 13- کسی که وظیفه‌اش تیمم بوده و نمی‌تواند تیمم کند،باید نایب بگیرد و ‏‎ ‎‏کسی که نایب می‌شود باید با دست تیمم کننده او را تیمم بدهد،و اگر ممکن نباشد باید ‏‎ ‎‏نایب دست خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت ‏‎ ‎‏دست‌های او بکشد،و چنانچه گرفتن نایب،احتیاج به اجرت داشته باشد،باید اجرت ‏‎ ‎‏بدهد و او را استخدام کند،و اگر زیادتر از اجرت المثل تقاضا کند چنانچه به حال او ‏‎ ‎‏ضرر ندارد،بنابر احتیاط واجب باید بدهد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 64