احکام طهارت
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
احکام نماز میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام نماز میت

‏ ‏

احکام نماز میت

‏         مسأله 1- واجب است نماز خواندن بر میت مسلمان،اگرچه بچه‌ای باشد که به ‏‎ ‎‏شش سال رسیده باشد و پدر و مادر یا یکی از آنها مسلمان باشند.‏

‏         مسأله 2- نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود؛پس ‏‎ ‎‏قبل از غسل و کفن کفایت نمی‌کند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 49

‏         مسأله 3- کسی که بر میت نماز می‌خواند لازم نیست با طهارت باشد،و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط مستحب در صورتی که مرد باشد،زن بر میت اگرچه میت هم زن باشد نماز ‏‎ ‎‏نخواند.‏

‏         مسأله 4- نماز خواندن بر میت واجب کفایی است؛به این معنی که اگر یک ‏‎ ‎‏نفر به‌جا آورد از دیگران ساقط می‌شود،ولی لازم است از ولیّ میت اجازه بگیرند، ‏‎ ‎‏و چنانچه میت وصیت کرده باشد شخص معیّنی بر او نماز بخواند،احتیاط واجب ‏‎ ‎‏آن است که آن شخص از ولیّ میت اجازه بگیرد و احتیاط واجب آن است که ولیّ ‏‎ ‎‏اجازه بدهد.‏

‏         مسأله 5- نماز میت را باید ایستاده و رو به قبله و با قصد قربت بخوانند،و در موقع ‏‎ ‎‏نیت،میت را تعیین کنند،مثلاً نیت کند:نماز می‌خوانم بر این میت قربةً إلی اللّٰه.‏

‏         مسأله 6- اگر کسی نباشد که ایستاده بر میت نماز گزارد،می‌شود نشسته بر او ‏‎ ‎‏نماز خواند.‏

‏         مسأله 7- واجب است در وقت خواندن نماز،میت را بر پشت مقابل نمازگزار ‏‎ ‎‏بخوابانند به طوری که سر او طرف راست نمازگزار و پای او طرف چپ نمازگزار ‏‎ ‎‏باشد،و چیزی مانند پرده و دیوار بین نمازگزار و میت نباشد،اما نماز خواندن بر میت ‏‎ ‎‏در تابوت که صدق حایل نمی‌کند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 8- نمازگزار نباید در وقت خواندن نماز از میت دور باشد،اما در صورتی که ‏‎ ‎‏نماز میت به جماعت خوانده شود و صفوف به‌هم متصل باشند مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 9- مکان نمازگزار نباید از جای میت در وقت خواندن نماز بر آن پست‌تر یا ‏‎ ‎‏بلندتر باشد،اما پستی و بلندی اندک،ضرری ندارد.‏

‏         مسأله 10- در نماز خواندن بر میت طهارت و ازالۀ نجاست از بدن و جامه شرط ‏‎ ‎‏نیست؛پس بدون وضو و غسل و تیمم و با لباس نجس می‌توان بر میت نماز خواند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 50

‏         مسأله 11- چنانچه میت را از روی عمد یا فراموشی بدون خواندن نماز دفن کنند و ‏‎ ‎‏یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده،تا وقتی جسد او از ‏‎ ‎‏هم پاشیده نشده به نحوی که به او میت گویند،با شرایطی که گفته شده،واجب است بر ‏‎ ‎‏قبر او نماز بخوانند.‏

‏         مسأله 12- بر میت چند مرتبه نماز خواندن مکروه است،مگر این که میت اهل علم ‏‎ ‎‏و شرف و پرهیزگار باشد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 51