احکام طهارت
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت
احکام کفن میت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام کفن میت

‏ ‏

احکام کفن میت

‏         مسأله 1- میت را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می‌گویند ‏‎ ‎‏کفن نمایند،و این کار بر تمام مسلمانان واجب است،مثل غسل دادن،ولی اگر کسی ‏‎ ‎‏اقدام به آن نمود از دیگران ساقط می‌شود.‏

‏        مسأله 2- لنگ باید اقلّاً از ناف تا زانو را بپوشاند،و پیراهن بنابر احتیاط واجب باید ‏‎ ‎‏از سر شانه تا نصف ساق پا را بپوشاند،و درازی سرتاسری،باید به قدری باشد که ‏‎ ‎‏بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی ‏‎ ‎‏طرف دیگر بیاید.‏

‏         مسأله 3- کفن کردن میت با چیز غصبی اگر چیز دیگری هم پیدا نشود،جایز ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 4- کفن کردن با پوست حیوان حلال گوشت که به دستور شرعی آن را کشته ‏‎ ‎‏باشند،چنانچه طوری باشد که به آن لباس بگویند اشکالی ندارد،هرچند مستحب ‏‎ ‎‏است در حال اختیار به آن کفن ننمایند.‏

‏         مسأله 5- کفن کردن میت با پارچۀ ابریشمی و پوست مردار و چیز نجس هرچند به ‏‎ ‎‏خون کمتر از درهم نجس شده باشد و پوست و پشم و کرک حیوان حرام گوشت و ‏‎ ‎‏پوست حلال گوشت اگر طوری نباشد که به آن لباس بگویند جایز نیست،ولی در ‏‎ ‎‏حال ناچاری اشکال ندارد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 46

احکام کفن میت ‎[1]‎

‏کفن کردن میت مسلمان با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری ‏‎ ‎‏می‌گویند واجب کفایی است؛لنگ باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند،و پیراهن ‏‎ ‎‏باید از سر شانه تا نصف ساق پا را بنابر اقوا بپوشاند،و درازی سرتاسری باید به قدری ‏‎ ‎‏باشد که بستن دو طرف آن ممکن باشد،و پهنای آن به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن ‏‎ ‎‏روی طرف دیگر بیاید و بر میت پیچیده شود و تمام بدن او را بپوشاند.‏

‏مسأله 1- کفن کردن با چیز غصبی اگرچه چیز دیگری هم نباشد،جایز نیست.‏

‏         مسأله 2- کفن کردن با پوست مردار و پوست حیوان حرام گوشت یا مو و کرک آن ‏‎ ‎‏و پارچۀ ابریشمی خالص و چیز نجس،در حال اختیار جایز نیست،و با پوست حیوان ‏‎ ‎‏حلال گوشت نیز بنابر احتیاط واجب کفن ننمایند،اما کفن کردن با مو و پشم و کرک ‏‎ ‎‏حیوان حلال گوشت مانعی ندارد،و در حال ناچاری پوست حیوان حلال گوشت بر ‏‎ ‎‏چیز نجس مقدم،و چیز نجس بر پارچۀ ابریشمی خالص،و پارچۀ ابریشمی خالص ‏‎ ‎‏بنابر احتیاط واجب بر اجزای حرام گوشت مقدم می‌باشد.‏

‏         مسأله 3- اگر کفن میت پیش از گذاشتن در قبر نجس شد؛چنانچه کفن ضایع ‏‎ ‎‏نمی‌شود،باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند.و همچنین بعد از گذاشتن در قبر اگر ‏‎ ‎‏شستن و بریدن هر دو ممکن باشد،بهتر این است که مقدار نجس را ببرند و اما اگر ‏‎ ‎‏شستن ممکن نباشد مگر به بیرون آوردن میت از قبر،واجب است مقدار نجس را ‏‎ ‎‏ببرند،و اگر بریدن سبب ضایع شدن کفن می‌شود و شستن هم ممکن نیست مگر به ‏‎ ‎‏بیرون آوردن میت از قبر،چنانچه بیرون آوردن میت از قبر جهت شستن کفن یا تبدیل ‏‎ ‎

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 47

‏آن موجب بی‌احترامی او می‌شود،جایز نیست.‏

‏         مسأله 4- کفن میت به نحوی که متعارف و لایق شأن او است و همچنین مؤونه ‏‎ ‎‏سایر تجهیزات از قبیل آب و سدر و کافور و غیره از اصل مال او جدا می‌شود و در ‏‎ ‎‏زاید بر قدر واجب با مراعات آبروی میت مستحب است احتیاط نمایند.‏

‏         مسأله 5- کفن زن و بقیۀ مخارج تجهیزات او،مانند آب و سدر و کافور و غیر اینها ‏‎ ‎‏بر شوهر است،اگرچه زن،صاحب مال باشد،و مطلّقۀ رجعی قبل از تمام شدن عدّه ‏‎ ‎‏اگر بمیرد،بنابر احتیاط واجب شوهرش باید کفن او را بدهد،بلی در منقطعه محل ‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏         مسأله 6- مستحبات کفن چند چیز است که بعضی از آنها ذکر می‌شود:1-ران پیچ ‏‎ ‎‏از برای زن و مرد،و آن پارچه‌ای است که به درازی سه ارش و نیم و پهنای یک وجب ‏‎ ‎‏تا یک وجب و نیم که از تهیگاه میت تا سر زانوهای میت به طوری که ران‌های او را ‏‎ ‎‏بپوشاند پیچیده می‌شود و انتهایش از زیر دو پای میت از طرف راست خارج شود و در ‏‎ ‎‏موضعی که پیچیدن خاتمه یافته فرو برند.2-بعد از حنوط مقداری پنبه بین دو پایش ‏‎ ‎‏بگذارند به نحوی که عورتین او را بپوشاند.3-عمامه از برای مرد و مقنعه از برای زن. ‏

‏4-پستان‌بند از برای زن.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 48

  • -چنان‌که ظاهر است از این عنوان تا(مسأله 3)مطالب تکراری و در بعضی از موارد مخالف نظر امام خمینی قدس سره میباشد.شاید تعدد مترجمین و غفلت از حاشیۀ امام قدس سره در این مورد بر کتاب«وسیلة النجاة»موجب این امر شده باشد.