احکام طهارت
غسل های واجب
احکام جنابت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

احکام جنابت

‏ ‏

احکام جنابت

‏         مسأله 1- به دو چیز انسان جنب می‌شود:اول:جماع.دوم:بیرون آمدن منی؛چه در ‏‎ ‎‏خواب باشد یا بیداری،کم باشد یا زیاد.‏

‏         مسأله 2- اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، ‏‎ ‎‏چنانچه بعد از بیرون آمدن آن،بدن سست شده و با شهوت و جستن بیرون آمده،آن ‏‎ ‎‏رطوبت حکم منی دارد،و اگر هیچ‌یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد ‏‎ ‎‏حکم منی ندارد.ولی در مریض و زن لازم نیست همۀ این سه نشانه باشد،بلکه اگر ‏‎ ‎‏فقط با شهوت بیرون آید حکم منی دارد،و بهتر آن است که در این وقت اگر قبلاً وضو ‏‎ ‎‏نداشته هم غسل کند و هم وضو بگیرد،مخصوصاً برای زن‌ها.‏

‏         مسأله 3- انسان جنب می‌شود به داخل کردن حشفۀ خود را در قبل یا دبر دیگری، ‏‎ ‎‏و اگر حشفۀ او بریده شده است جنابت حاصل می‌شود به دخول مقداری از آلت، ‏‎ ‎‏اگرچه کمتر از حشفه باشد؛همان‌قدر که دخول صدق کند جنب می‌شود.‏

‏         مسأله 4- اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل ‏‎ ‎‏نکرده،باید غسل کند و نمازهایی که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 23

‏کند،ولی نمازهایی که احتمال می‌دهد بعد از بیرون آمدن آن منی خوانده،لازم نیست ‏‎ ‎‏قضا نماید.‏

‏         مسأله 5- اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست،ولی نداند که از ‏‎ ‎‏جنابت سابق است که برای او غسل کرده بود و یا جنابت دیگر است که غسل نکرده، ‏‎ ‎‏غسل کردن برای او واجب نیست،اگرچه بهتر آن است که غسل نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 24