احکام طهارت
احکام طهارت
وضو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

وضو

‏ ‏

وضو

‏         مسأله 1- در وضو واجب است صورت و دست‌ها را بشویند و جلوی سر و روی ‏‎ ‎‏پاها را مسح کنند.‏

‏         مسأله 2- درازی صورت را باید از بالای پیشانی-جایی که موی سر بیرون می‌آید- ‏‎ ‎‏تا آخر چانه شست،و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می‌گیرد ‏‎ ‎‏باید شسته شود،و برای آن که یقین کند این مقدار کاملاً شسته شده،باید کمی اطراف ‏‎ ‎‏آن را هم بشوید،و اگر مختصری از این مقدار شسته نشود وضو باطل است.‏

‏         مسأله 3- اگر دست کسی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از دست معمولی مردم باشد،باید ‏‎ ‎‏ملاحظه کند که مردمان معمولی پهنای صورت را تا کجا می‌شویند،او هم تا همان‌جا را ‏‎ ‎‏بشوید.‏

‏         مسأله 4- بنابر احتیاط واجب،باید صورت از بالا به پایین شسته شود نه از پایین به ‏‎ ‎‏بالا،ولی اگر آب را از پایین به بالا بریزد و برگشتن آن را از بالا به پایین نیت وضو کند ‏‎ ‎‏اشکالی ندارد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 12

‏         مسأله 5- بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از ‏‎ ‎‏آرنج تا سر انگشت‌ها بشوید،و برای آن که یقین کند آرنج را کاملاً شسته باید مقداری ‏‎ ‎‏بالاتر از آرنج را هم بشوید.‏

‏         مسأله 6- شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده ‏‎ ‎‏نمی‌شود واجب نیست،ولی برای آن که یقین کند از جاهایی که باید شسته شود چیزی ‏‎ ‎‏باقی نمانده،واجب است مقداری از آنها را هم بشوید.‏

‏         مسأله 7- اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های چشم و لب ‏‎ ‎‏و صورت و دست‌های او هست که نمی‌گذارد آب به آنها برسد،چنانچه احتمال او در ‏‎ ‎‏نظر مردم به‌جا باشد باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.‏

‏         مسأله 8- اگر کسی انگشتر در دست داشته باشد،در موقع وضو گرفتن و شستن ‏‎ ‎‏دست‌ها باید یا آن را از دست بیرون آورد و یا در انگشت بگرداند تا آب به زیر ‏‎ ‎‏آن برسد.‏

‏         مسأله 9- بعد از شستن صورت و دست‌ها،واجب است مسح جلو سر،و احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که عرض آن از مقدار یک انگشت کمتر نباشد،و همچنین احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که عرض آن به مقدار سه انگشت بسته باشد.‏

‏         مسأله 10- واجب نیست مسح سر بر پوست آن باشد،بلکه بر موی جلوی سر هم ‏‎ ‎‏صحیح است،ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر شانه کند از ‏‎ ‎‏حد جلوی سر تجاوز می‌کند،باید بیخ موها را مسح کند و یا فرق سر را باز کرده، ‏‎ ‎‏پوست سر را مسح نماید،و اگر بر موهایی که از حد جلوی سر تجاوز کرده یا بر موی ‏‎ ‎‏جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند،باطل است.‏

‏         مسأله 11- واجب است که جای مسح خشک باشد،و اگر به قدری تر باشد که ‏‎ ‎‏رطوبت آن به کف دست اثر کند،مسح باطل است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 13

‏         مسأله 12- واجب است بعد از مسح سر،با تری آب وضو که در دست مانده روی ‏‎ ‎‏پاها را از سر یکی از انگشت‌ها تا برآمدگی روی پا مسح کند،و بهتر آن است که تا ‏‎ ‎‏مفصل را مسح نماید.‏

‏         مسأله 13- اگر برای مسح رطوبتی در دست نمانده باشد،نمی‌تواند دست را به آب ‏‎ ‎‏خارج تر کند،بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و اگر ‏‎ ‎‏نشود با رطوبت اعضای دیگر دست را تر نماید،باید دومرتبه وضو بگیرد.‏

‏         مسأله 14- در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد و اگر دست را ‏‎ ‎‏نگه‌دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است،ولی اگر موقعی که دست را ‏‎ ‎‏می‌کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 14