فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
سوابق مبارزاتی آیت الله کاشانی و پدرش در عراق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سوابق مبارزاتی آیت الله کاشانی و پدرش در عراق

‏مرحوم آیت ‌الله کاشانی سوابقی هم در عراق داشت. وی با مرحوم پدرش، حاج آقا‏‎ ‎‏مصطفی کاشانی و آقای سید محمدتقی خوانساری در نهضت استقلال طلبانه عراق که ‏‎ ‎‏بعد از جنگ بین الملل اول آغاز شد، شرکت داشتند. آیت ‌الله کاشانی فرد فعالی بود ‏‎ ‎‏شخصی می‌گفت: ایشان دم درِ خانه علما می‌ آمد و می‌فرمود: احتمالُ الغَلبه فنجَّز ‏‎ ‎‏للتکلیف؛ یعنی احتمال این که غلبه کنیم منجز به تکلیف است. یعنی تنجیز تکلیف ‏‎ ‎‏می‌کند. ایشان همه را به مبارزه دعوت می‌کرد که به صورت مسلحانه و... مقابله کنند. ‏‎ ‎‏مدتی جنگیدند و آخر کار نتوانستند مقاومت کنند در نتیجه شکست خوردند.‏

‏فردی می‌گفت: ما چند سال به صورت شبانه روزی در خدمت آیت ‌الله کاشانی‏‎ ‎‏بودیم. وی نقل می‌کرد: ما یک توپچی یهودی داشتیم که به هنگام جنگ با انگلیسی‌ ها‏‎ ‎‏در عراق حمد و سوره می‌خواندیم و به او فوت می‌کردیم که حفظ شود؛ یعنی خدا او ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 34

‏را حفظ کند تا بتواند بزند. پس از رفتن متفقین از ایران، آیت ‌الله کاشانی در خانه‌ ای ‏‎ ‎‏واقع در پامنار مستقر شد و به کارهای سیاسی ادامه داد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 35