فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
اعلام نتایج آرا و دخالت هژیر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اعلام نتایج آرا و دخالت هژیر

‏نتایج آرا روز به روز گفته می ‌شد و باعث خوشحالی جمعیت ‌ها می‌گشت. این روال به ‏‎ ‎‏همین شکل پیش می‌رفت تا این که رژیم درصدد چاره جویی برآمد و با فرا رسیدن ‏‎ ‎‏ایام محرم اعلام شد که می‌خواهند در مسجد سپهسالار روضه خوانی داشته باشند. قبل از آن مراسم روضه در کاخ گلستان تشکیل می‌شد، ولی آن سال اعلام کردند که ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 48

‏می‌خواهند روضه را به مسجد سپهسالار بیاورند و بایستی صندوق ‌ها از این جا برده ‏‎ ‎‏شود. صندوق ‌ها را به ساختمانی واقع در بالای مسجد بردند. نام آن ساختمان ‏‎ ‎‏فرهنگستان بود. با انتقال صندوق ‌ها به آن مکان دیگر از افراد عادی به عنوان ناظر ‏‎ ‎‏مردمی کسی را به آن جا راه ندادند. پس از چند روز که آرا را می‌خواندند کم کم آرای ‏‎ ‎‏دولتی‌ ها بالاتر و آرای نمایندگان ملی و مردمی پایین تر رفت. آن ایام هژیر وزیر دربار ‏‎ ‎‏بود و دخالت فوق ‌العاده و تاثیرگذاری در این امور داشت. به طور کلی در جریان ‏‎ ‎‏انتخابات همه چیز دست هژیر بود. خوشدل که به منزل آیت ‌الله کاشانی رفت و آمد ‏‎ ‎‏می‌کرد، طبع شعر داشت و به مناسبت ‌های مختلف شعر می‌گفت و درباره‌ هژیر این ‏‎ ‎‏شعر را سرود:‏

ای بـلای جـان ایـرانی و ایـران ‌ای هـژیـر‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

خانه ات ویران که ایران گشت ویران ای هژیر

بـر سـر ویـرانـه ‌های مـلک جـم دیـوانه وار‎ ‎

‏ ‏

‏ ‏

قـاه قـاه خنده سر دادی چو جغدان ‌ای هژیر‎ ‎

‏پس از جریان انتخابات حالت سرخوردگی و یاس برای جمعیت ‌هایی به وجود آمد ‏‎ ‎‏که در جریان انتخابات زحمات شبانه روزی کشیده بودند. امید های آنان به یاس تبدیل ‏‎ ‎‏شد. در همین زمان بود که جریان مفید و لازمی به وقوع پیوست و آن عبارت بود از ‏‎ ‎‏قتل هژیر به وسیله مرحوم سید حسین امامی.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 49