فصل دوم / خاطرات هاشم امانی
ادعای روزنامه اطلاعات و تکذیب آن توسط امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ادعای روزنامه اطلاعات و تکذیب آن توسط امام

‏پس از آزادی امام از زندان و رفتن ایشان به قم، روزنامه اطلاعات‏‎[2]‎‏ در مطالب خود ‏‎ ‎‏نوشت که یک حالت سازشی بین روحانیت و رژیم ایجاد شد، و امام تعهد داده که در ‏‎ ‎‏مسائل سیاسی مداخله نکند؛ ولی امام اعلامیه ‌ای دادند و این خبر را تکذیب کردند؛ ‏‎ ‎‏گفتند که چنین چیزی وجود ندارد و هیچ گونه توافقی بین ما و دستگاه نشده است. در ‏‎ ‎‏آن هنگام همان مطالب و اعلامیه ‌ها به تدریج به وسیله ما و رفقایمان که بعدها جمعیت ‏‎ ‎‏م‏‏و‏‏تلفه نام گرفتیم پخش می ‌شد. اغلب این کارها نیز به وسیله مردم انجام می‌گرفت.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 73

  • . 18/1/1343.