فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی
شکنجه ‌های روانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکنجه ‌های روانی

‏راجع به امام که هم فحاشی زیادی می‌ کردند. می‌ گفتند در داخل و خارج چقدر مردم را‏‎ ‎‏به کشتن داده، فلان کرده، ما نمی ‌گذاریم شماها زندگی را ادامه دهید. یک چنین ‏‎ ‎‏صحبت‌ هایی که ما را به عنوان طرفدار و یاور و مقلد امام قلمداد می‌ کردند. به هر ‏‎ ‎‏صورت حرف‌ های رکیکی می ‌زدند و واقعا می‌ خواستند اعصاب ما را خرد کنند. یعنی ‏‎ ‎‏آنقدر که آنجا شکنجه روانی داشتیم، شکنجه بدنی نداشتیم. می ‌آمدند بغل دستمان ‏‎ ‎‏می ‌نشستند و یک حرکت ‌هایی می ‌کردند. یک حرف‌ هایی می‌ زدند که روحیه ما را خراب کنند. بعضی دوستان به ما می‌ گفتند که شما رفتید زندان و آمدید، دو برابر موهایتان سفید شده. شکنجه روحی برایمان ناراحت کننده ‌تر بود و ما را بیشتر عذاب می‌داد. شکنجه های دیگرش مشکل نبود.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 153