فصل پنجم / خاطرات حبیب الله عسگر اولادی
حق پیروز شدنی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حق پیروز شدنی است

‏تصور بنده این است که امام، مردم شناس‌ ترین روحانی و مرجع تقلید در قرن حاضر و ‏‎ ‎‏فرهنگ شناس‌ ترین مرجع تقلید در تاریخ حوزه های علمیه بودند و شناختشان از ‏‎ ‎‏فرهنگ اصیل اسلام ناب و دریافتشان از فرهنگ اسلامی حاکم بر مردم موجب شد که ‏‎ ‎‏ایشان در تغییر بعضی از عناصر فرهنگی همت بگمارند، که یکی از آن عناصر را من به ‏‎ ‎‏عنوان شروع عرض می کنم. حضرت امام احساس کردند که حق پیروز شدنی که در ‏‎ ‎‏فرهنگ قرآن و حدیث هست، در ذهن مردم اشتباهی به حق پیروز است، تبدیل شده. و ‏‎ ‎‏از روزهای اول حضورشان در صحنه های جامعه، سعی کردند به اطرافیان نشان بدهند ‏‎ ‎‏که، حق پیروز شدنی است و اهل حق باید قیام کنند و حق را پیروز کنند. شاید برای ‏‎ ‎‏نسل جوان ما یک توضیح بخواهد، مردم ما به اسلام و به مذهب تشیع به عنوان حق ‏‎ ‎‏رسیده بودند. اما تصور می کردند که حق پیروز می شود خودبخود و مولا خود خواهد ‏‎ ‎‏آمد و حق را حاکم خواهد کرد. امام این عنصر فرهنگی را در اولین روزها سعی‌ شان ‏‎ ‎‏این بود که جا بیاندازند. به قرآن رجوع کنید، به احادیث رجوع کنید، به سیره پیامبر و ‏‎ ‎‏اهل بیت رجوع کنید. هیچ گاه اینها منتظر نماندند تا حق پیروز شود، اینها حرکت ‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 189

‏کردند تا حق پیروز شدنی را پیروز کنند. امیدوارم نسل جوان ما به ویژه در حوزه ها و ‏‎ ‎‏دانشگاه‌ ها دریافت ایشان و این تغییر ایشان را در این عنصر ملاحظه کنند، شاید کلیدی ‏‎ ‎‏باشد برای شناخت امام.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 190