فصل هشتم / خاطرات سید محمود محتشمی پور
اقدامات فداییان اسلام در مبارزه با بدحجابی و بی حجابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرادی نیا، محمد جواد

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اقدامات فداییان اسلام در مبارزه با بدحجابی و بی حجابی

‏من باب مثال می‌ دانید که در زمان طاغوت، در یک اتوبوس افراد بدحجاب، بی حجاب، ‏‎ ‎‏درجه دار، غیر درجه دار و افراد مختلف سوار می‌ شدند و فداییان اسلام مثلا اگر ‏‎ ‎‏می‌ دیدند یک درجه دار با زنش نشسته است و مثلا بی حجاب است، داد می ‌زدند که ‏‎ ‎‏برای نابودی بانوان بدحجاب، صلوات، یا برای نابودی دشمنان اسلام، صلوات و ‏‎ ‎‏جاهایی که می‌ دیدند که زن‌ های بی حجاب بیشتر بودند، شعار می‌ دادند که آتش شهوت، از بدن‌ های لخت زن‌ های بی عفت شعله کشیده و نسل بشر را می ‌سوزاند.‏

‏آن وقت در خیابان جمهوری که در ابتدای آن مسجد آقای طالقانی بود، هر چه ‏‎ ‎‏سینما و تماشاخانه و محله هایی که مشروبات الکلی عرضه می‌ کردند، تمام اینها‏‎ ‎

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 266

‏می‌ بستند و تعطیل می ‌کردند. در ان زمان نواب صفوی مظلوم واقع شده بود، حتی ‏‎ ‎‏بعضی از افرادی که انسان از آنها توقع نداشت می‌ گفتند اینها انگلیسی هستند، خارجی ‏‎ ‎‏هستند. خوب ما خون دل می‌ خوردیم. من تقریبا یک گونی پر، مدارکی داشتم از ‏‎ ‎‏حضرت نواب که اگر اینها الان بود، خیلی ارزشمند می ‌نمود. از جمله نامه هایی که ‏‎ ‎‏ایشان برای من می‌ داد، که من الان افسوس می ‌خورم که چرا اینها نیست.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 267