غم یار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

غم یار

غم یار

غم یار

 • باده، از پیمانه‌ی‌ دلدار، هشیاری‌ ندارد
 • بی‌خودی‌، از نوش این پیمانه، بیداری‌ ندارد
 • چشم بیمار، تو هر کس را به بیماری‌ کشاند
 • تا ابد این عاشق بیمار، بیماری‌ ندارد
 • عاشق، از هر چیز جر دلدار، دل برکنده، خامش
 • چونکه با خود جز حدیث عشق، گفتاری‌ ندارد
 • با که بتوان گفت از شیرینی‌ درد غم یار؟
 • جز غم دلدار، عاشق‌پیشه، غمخواری‌ ندارد
 • بر سر بالین بیمار رخت، روزی‌ گذر کن!
 • بین که جز عشق تو، بر بالین پرستاری‌ ندارد
 • لطف کن ای‌ دوست! از رخ پرده بگشا، ناز کم کن!
 • دل تمنایی‌ ز دلبر غیر دیداری‌ ندارد.