عشق دلدار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

عشق دلدار

عشق دلدار

عشق دلدار

 • چشم بیمار تو ای‌ می زده! بیمارم کرد
 • حلقه‌ی‌ گیسویت ای‌ یار! گرفتارم کرد
 • سرو بستانِ نکویی‌، گُل گُلزار جمال!
 • غمزه ناکرده، ز خوبان همه بیزارم کرد
 • همه‌ی‌ می زدگان، هوش خود از کف دادند
 • ساغز از دست روان‌بخش تو هُشیارم کرد
 • چه کنم؟ شیفته‌ام، سوخته‌ام، غمزده‌ام
 • عشوه‌ات واله آن لعل گُهر بارم کرد
 • عشق دلدار چنان کرد، که منصورمنش
 • از دیارم به در آورد و، سر دارم کرد
 • عشقت از مدرسه و حلقه‌ی‌ صوفی‌ راندم
 • بنده‌ی‌ حلقه‌ بگوش در خمّارم کرد
 • باده از ساغرِ لبریز تو، جاویدم ساخت
 • بوسه از خاک درت، محرم اسرارم کرد.