سُرودِ عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سُرودِ عشق

سرود عشق

سُرودِ عشق

  • بهار آمد و، گُلزار نور باران شد
  • چمن ز عشق رُخ یار، لاله‌افشان شد
  • سُرود عشق، ز مُرغان بوستان بشنو!
  • جمال یار از گُلبرگِ سبز تابان شد
  • ندا به ساقی‌ سرمستِ گُلِعذار رسید
  • که طرْف دشت، چو رُخسار سُرخِ مستان شد
  • به غنچه‌ گوی‌ که، از روی‌ خویش پرده فکن
  • که مُرغ دل، ز فراق رُخت پریشان شد
  • ز حال قلبِ جفا دیده‌ام مپرس، مپرس!
  • چو ابر، از غم دلدار، اشک‌ریزان شد.