لذّت عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

لذّت عشق

لذت عشق

لذّت عشق

 • لذّت عشق تو را، جز عاشق محزون نداند
 • رنج لذّتبخش هجران را بجُز مجنون نداند
 • تا نگشتی‌ کوهکن، شیرینی‌ هجران ندانی‌
 • ناز پرورده، رهاورد دل پُرخون نداند
 • خسرو از شیرین، نیابد رنگ و بویی‌
 • تا چو فرهاد از درونیش رنگ و بو بیرون نداند
 • یوسفی‌ باید که در دام زلیخا دل نبازد
 • ورنه خورشید و کواکب در برش مفتون نداند
 • غرق دریا، جز خروش موج بی‌پایان نبیند
 • بادیه پیمای‌ عشقت، ساحل و هامون نداند
 • جلوه‌ی‌ دلدار را آغاز و انجامی‌ نباشد[1]
 • عِشق بی‌پایان ما جز آن چرا و چون نداند