خُم می
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خُم می

خم می

خُم می

 • دکّه‌ی‌ عِطرفروشی‌ است وَ با معبر یار؟
 • ماه روشنگر بزم است وَ یا روی‌ نگار؟
 • ای‌ نسیم سحری‌! از سر کویش آیی‌؟
 • که چنین روح‌فزایی‌ و چنین غالیه بار!
 • غمزه‌ای‌! تا بگشایی‌ به رُخم راه امید
 • لُطفی‌ ای‌‌ دوست! بر این دل شُده‌ی‌ زار و نزار
 • در میخانه به رویم بگشوده است حریف
 • ساغری‌ از کف خود بازده‌‌ای‌ لاله عذار!
 • خُم می‌ زنده! اگر ساغری‌ از دست برفت
 • سر خُم باز کن و عُقده ز جانم بردار
 • بر کَنَم خرقه‌ی‌ سالوس اگر لُطف کُنی‌
 • سر نهم بر قدمت، خرقه گذارم به کنار