سایه ی سرو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سایه ی سرو

سایه سرو

سایه ی سرو

 • ابرو و مژّه‌ی‌ او تیر و کمان است هنوز
 • طرّه‌ی‌ گیسوی‌ او عطرفشان است هنوز[1]
 • ما به سوداگری‌ خویش روانیم همه
 • او به دلبُردگی‌ خویش روان است هنوز
 • ما پی‌ سایه‌ی‌ سَرْوَش به تلاشیم همه
 • او ز پندار من خسته، نهان است هنوز
 • سر و جانی‌ نبود تا که به او هدیه کُنم
 • او سراپای‌ْ همه روح و روان است[2]هنوز
 • من دل‌سوخته پروانه‌ی‌ شمع رُخ او
 • رُخ زیباش عیان بود و عیان است هنوز
 • قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کُنند
 • قصّه‌ی‌ «عَلَّمَ الأسْمٰا» به زبان است هنوز.