فصل طرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فصل طرب

فصل طرب

فصل طرب

 • دست‌افشان، به سر کوی‌ نگار آمده‌ام
 • پایکوبان، ز پی‌ نغمه‌ی‌ تار آمده‌ام
 • حاصل عُمر، اگر نیمْ نگاهی‌ باشد
 • بهر آن نیمْ نگه، با دل زار آمده‌ام
 • باده از دست لطیف تو در، این فصل بهار
 • جان فزاید که در این فصلِ بهار آمده‌ام
 • مطرب عشق، کجا رفته در این فصل طرب
 • که به عشق و طربش باده‌گسار آمده‌ام
 • در میخانه گشایید! که از مسلخ عشق
 • به هوای‌ رُخ آن لاله عِذار آمده‌ام
 • جامه‌ی‌ زهد دَریدم، رهم از دام بلا
 • باز رستم ز پی‌ دیدن یار آمده‌ام
 • به تماشای‌ صفای‌ رُخت، ای‌ کعبه‌ی‌ دل!
 • به صفا پشت و سوی‌ شهر نگار آمده‌‌ام.