نسیم عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نسیم عشق

نسیم عشق

نسیم عشق

 • به من نگر که رُخی‌ همچو کهرُبا دارم
 • دلی‌ به سوی‌ رُخ یار دلربا دارم
 • ز جام عشق، چشیدم شراب صدق و صفا
 • به خُمّ میکده، با جان و دل وفا دارم
 • مرا که مستی‌ عشقت، ز عقل و زُهد رهاند
 • چه ره به مدرسه یا مسجد ریا دارم؟
 • غلام همّت جام شراب ساقی‌ باش
 • که هر چه هست از آن روی‌ با صفا دارم
 • نسیم عشق! به آن یار دلرُبا بر گو:
 • ز جای‌ خیز، که من درد بی‌دوا دارم
 • چه رازهاست در این خمّ و، ساقی‌ و، دلبر
 • به جان دوست ز درگاه کبریا دارم
 • سخن ز تخت سُلیمان و جام جم نزنید
 • که تاج خسروِ کِی‌ را، منِ گدا دارم.