جام جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جام جان

جام جان

جام جان

 • در دلم بود که جان در ره جانان بدهم
 • جان ز من نیست که در مقدم او جان بدهم
 • جام می‌ ده که در آغوش بُتی‌ جا دارم
 • که از آن، جایزه بر یوسف کنعان بدهم
 • تا شدم خادم درگاه بُت باده فروش
 • به امیران دو عالم همه فرمان بدهم
 • از پریشانی‌ جانم ز غمش، باز مپرس!
 • سر و جان در ره آن زلف پریشان بدهم
 • زاهد! از روضه‌ی‌ رضوان و رُخ حور مگوی‌!
 • خَمِ زُلفش نه به صد روضه‌ی‌ رضوان بدهم
 • شیخ محراب! تو و وعده‌ی‌ گلزار بهشت
 • غمز‌ه‌ی‌ دوست نشاید که من ارزان بدهم