راز گشایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

راز گشایی

راز گشایی

راز گشایی

 • بس کُن این یاوه سرایی‌، بس کُن
 • تا به کی‌ خویش ستایی‌؟ بس کُن
 • مخلصان، لب به سُخن وا نکنند
 • بر کَن این ثوْبِ ریایی‌، بس کُن
 • تو خطاکاری‌ و، حق آگاه است
 • حیله گر! زُهد نمایی‌‌ بس کُن
 • حق غنیّ‌ است، برو پیش غنی‌
 • نزد مخلوق، گدایی‌ بس کُن
 • هر پرستش که تو کردی‌، شرک است
 • بی‌ خُدا! «چند خُدایی‌» بس کُن
 • شرک در جان تو منزل دارد
 • دعوی‌ شرکِ زُدایی‌ بس کُن
 • توی‌ شیطان زده و عشقِ خُدا؟
 • نبری‌ راه به جایی‌، بس کُن
 • سیّئاتِ تو، به است از حَسَنات
 • جان من! شرک فزایی‌ بس کُن
 • خیل شیطان، نبود اَهْلُ الله
 • ای‌ قلم! راز گُشایی‌ بس کُن.