دریای هستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دریای هستی

دریای هستی

دریای هستی

 • در غم عشقت فتادیم، کاشکی‌ درمان نبودی‌
 • من سر و سامان نجویم، کاشکی‌ سامان نبودی‌
 • زاده‌ی‌‌اسماء را با جَنَّةُ الْمَأوی‌ٰ چه کاری‌؟
 • در چَمِ فردوس می‌‌ماندم، اگر شیطان نبودی‌
 • از مَلَک پرواز کن و ز مُلکْ هستی‌ رخت بر بند
 • نیست آدمزاده آن کس کز مَلَک پرّان نبودی‌
 • یوسفا!‌ از چاه بیرون آی‌ تا شاهی‌‌ نمایی‌
 • گر چه از این چاه بیرون آمدن آسان نبودی‌
 • ساغری‌ از دست ساقی‌ گیر و، دل بر کن ز هستی
 • بر شود از قید هستی‌، آنکه فِکر جان نبودی‌
 • عاشقم، عاشق، که درد عشق را جُز او نداند
 • غرق بحر عشقم و، چون نوح پشتیبان نبودی‌.