گُلزارِ جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گُلزارِ جان

گلزار جان

گُلزارِ جان

 • با که گویم غم دل، جُز تو که غمخوار منی‌
 • همه عالم اگرم پُشت کند، یار منی‌
 • دل نبندم به کسی‌، روی‌ نیارم به دری‌
 • تا تو رؤیای‌ منی‌، تا تو مددکار منی‌
 • راهی‌ کوی‌ توام، قافله سالاری‌ نیست
 • غم نباشد، که تو خود قافله سالار منی‌
 • به چمن روی‌ نیارم، نروم در گُلزار
 • تو چمنزار من استیّ‌ و، تو گُلزار منی‌
 • دردمندم، نه طبیبی‌، نه پرستاری‌ هست
 • دلخوشم، چون تو طبیب و تو پرستار منی‌
 • عاشقم، سوخته‌ام، هیچ مددکاری‌ نیست
 • تو مددکارِ منِ عاشق و دلدار منی‌.