المقصد الثالث فی النواهی
المبحث الثانی اجتماع الأمر والنهی
تمهیـد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

تمهیـد

تمهیـد

‏ ‏

‏واختلفوا فی جواز ذلک وعدمه علیٰ أقوال.‏

ثالثها:‏ التفصیل بین العقل والعرف، فیجوز عقلاً، ولا یجوز عرفاً.‏

ورابعها:‏ التفصیل؛ فیجوز فی مقام الجعل، ولا یجوز فی مقام الامتثال.‏

‏وتمام الکلام فی المقام یستدعی تقدیم مقدّمات:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 113