احکام نماز
شکوک
شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

‏ ‏

شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

‏اول:شک در چیزی از نماز بعد از گذشتن محل آن، ‏

‏مثل شک در خواندن«حمد» ‏‎ ‎‏بعد از دخول در قرائت سوره.‏

‏         مسأله 1- اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه، ‏‎ ‎‏مثلاً شک کند که«حمد»را خوانده یا نه،چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام ‏‎ ‎‏دهد نشده،باید آنچه را که در انجام آن شک کرده به‌جا آورد و اگر مشغول کاری که ‏‎ ‎‏باید بعد از آن انجام دهد شده،به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 2- اگر در بین خواندن آیه‌ای شک کند که آیۀ پیش را خوانده یا نه یا وقتی که ‏‎ ‎‏آخر آیه را می‌خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه،باید به شک خود اعتنا نکند.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 108

‏         مسأله 3- اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که ذکر واجب آن را خوانده یا نه،به ‏‎ ‎‏شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 4- اگر در حال برخاستن شک کند که سجده را به‌جا آورده یا نه،باید برگردد ‏‎ ‎‏و به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 5- کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند،اگر موقعی که«حمد»یا ‏‎ ‎‏تسبیحات می‌خواند شک کند که سجده یا تشهد را به‌جا آورده یا نه،باید به شک خود ‏‎ ‎‏اعتنا نکند و اگر پیش از آن که مشغول«حمد»یا تسبیحات شود شک کند که سجده یا ‏‎ ‎‏تشهد را به‌جا آورده،باید به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 6- اگر شک کند در حال برخاستن که تشهد را به‌جا آورده یا نه به شک خود ‏‎ ‎‏اعتنا نکند و همین‌طور اگر شک کند در حالی که دارد به رکوع می‌رود که قرائت کرده یا ‏‎ ‎‏نه،یا تسبیحات اربعه را گفته یا نه.‏

‏         مسأله 7- اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه،چنانچه مشغول تعقیب نماز یا ‏‎ ‎‏مشغول نماز دیگری شده یا به واسطۀ انجام کاری که نماز را باطل می‌کند از حال ‏‎ ‎‏نمازگزار بیرون رفته،باید به شک خود اعتنا نکند.و اگر پیش از اینها شک کند باید ‏‎ ‎‏سلام را بگوید،و اگر بعد از گفتن سلام شک کند که صحیح گفته یا نه،اعتنا به شک ‏‎ ‎‏خود نکند.‏

‏دوم:شک بعد از سلام ‏

‏         مسأله 1- اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه،مثلاً شک ‏‎ ‎‏کند که رکوع کرده یا نه،یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت ‏‎ ‎‏خوانده یا پنج رکعت،به شک خود اعتنا نکند.ولی اگر هر دو طرف شک او باطل ‏‎ ‎‏باشد،مثلاً بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج ‏‎ ‎‏رکعت نمازش باطل است،و همین‌طور هر شکی که بعد از سلام در عدد رکعت‌ها کند، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 109

‏اگر یک احتمالش صحّت است،نمازش صحیح است و اگر هر دو طرف باطل است، ‏‎ ‎‏نمازش باطل است.‏

‏سوم:شک بعد از وقت ‏

‏         مسأله 1- اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه لازم نیست که ‏‎ ‎‏نماز را بخواند،ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده یا نه،باید آن ‏‎ ‎‏نماز را بخواند،و ظن در خواندن و نخواندن در این مسأله حکم شک را دارد.‏

‏         مسأله 2- اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند که یک نماز چهار رکعتی ‏‎ ‎‏خوانده اما نمی‌داند که به نیت ظهر بوده یا عصر؛باید یک نماز چهار رکعتی به قصد ‏‎ ‎‏ما فی الذمه قضا کند.‏

‏         مسأله 3- اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند که یک نماز خوانده، ‏‎ ‎‏ولی نداند که سه رکعتی بوده یا چهار رکعتی،باید قضای نماز مغرب و عشا را بخواند.‏

‏چهارم:شک کثیرالشک؛یعنی کسی که زیاد شک می‌کند. ‏

‏         مسأله 1- کسی که زیاد در نماز شک می‌کند باید به شکش اعتنا نکند هرچند محل ‏‎ ‎‏باقی باشد،پس اگر در آوردن چیزی شک کند باید بنا گذارد بر این که آورده است، ‏‎ ‎‏مگر در صورتی که آوردن آن موجب فساد نماز باشد که در این صورت بنا گذارد بر ‏‎ ‎‏این که نیاورده است.‏

‏         مسأله 2- کثیرالشک کسی است که به اندازه‌ای شک کند که عرف او را کثیرالشک ‏‎ ‎‏بخوانند و بعید نیست کسی که در سه نماز پی‌درپی شک کند،حکم کثیرالشک را داشته ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏         مسأله 3- معتبر است در کثیرالشک که کثرت شک از جهت اضطراب خاطر و ‏‎ ‎‏ترس و غضب و غصّه و امثال اینها از چیزهایی که باعث اغتشاش حواس می‌شود ‏‎ ‎‏نباشد.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 110

‏         مسأله 4- اگر کسی شک کند که کثیرالشک شده یا نه،باید بنا گذارد بر این که نشده ‏‎ ‎‏و عمل به وظیفۀ شک بنماید.و اگر کثیرالشک شک کند در این که آن حالت برطرف ‏‎ ‎‏شده یا نه،بنا گذارد بر بقای آن حالت و اعتنا به شکش نکند.‏

‏         مسأله 5- جایز نیست از برای کثیرالشک اعتنا به شک خود،پس کسی که شک کند ‏‎ ‎‏در به‌جا آوردن رکوع و محل آن باقی باشد و به‌جا بیاورد،نمازش باطل است.‏

‏         مسأله 6- کسی که در نماز مخصوصی یا در فعل مخصوصی از نماز زیاد شک ‏‎ ‎‏می‌کند،اگر در نماز دیگر یا در فعل دیگر شک کند،باید به دستور شک رفتار نماید.‏

‏پنجم:شک امام و مأموم ‏

‏         مسأله 1- اگر امام جماعت در عدد رکعات نماز شک کند؛مثلاً شک کند که سه ‏‎ ‎‏رکعت خوانده یا چهار رکعت؛چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت ‏‎ ‎‏خوانده و به امام بفهماند،امام باید نماز را تمام کند،و خواندن نماز احتیاط لازم نیست. ‏

‏و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده است و مأموم در عدد ‏‎ ‎‏رکعات شک کند،باید به شک خود اعتنا ننماید و بر طبق امام رفتار نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 111