مذهب رندان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مذهب رندان

مذهب رندان

مذهب رندان

 • آنکه دل بگسلد از هر دو جهان، درویش است
 • آنکه بگذشت ز پیدا و نهان، درویش است[1]
 • خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است
 • آنکه دوری‌ کُند از این و، از آن درویش است
 • نیست درویش که دارد کُله درویشی‌
 • آنکه نادیده کُلاه و، سر و، جان درویش است
 • حلقه‌ی‌ ذکر میارای‌! که ذاکریا است
 • آنکه ذاکر بشناسد به عیان، درویش است
 • هر که در جمع کسان دعوی‌ درویشی‌ کرد
 • به حقیقت، نه که با ورد زبان، درویش است
 • صوفی‌‌‌ای‌ کو به هوای‌ دل خود شد درویش
 • بنده‌ی‌ همت خویش است، چسان درویش است؟