سبوی عاشقان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سبوی عاشقان

سبوی عاشقان

سبوی عاشقان

 • برخیز مُطربا! که طرب آرزوی‌ ما است
 • چشم خرابِ یار وفادار سوی‌‌ ما است
 • دیوانگیّ‌ عاشق خوبان، ز باده است
 • مستیّ‌ عاشقان خدا، از سبوی‌ ما است
 • ما عاشقان ز قُلّۀ کوه هدایتیم
 • روح الأمین به «سدره» پی‌ جستجوی‌‌ ما است[1]
 • گلشن کنید میکده را ای‌‌ قلندران!
 • طیر بهشت می‌زده در گفتگوی‌ ما است
 • با مُطربان بگو که: طرب را فزون کنند
 • دست گدای‌ صومعه بالا به سوی‌ ما است
 • ساقی‌! بریز باده‌ی‌ گلگون به جام من
 • این خمّ پر ز می‌ سبب آبروی‌ ما است
 • باد بهار پرده‌ی‌ رخسار را گشود
 • سرخی‌ّ گل، ز دلبر آشفته روی‌ ما است
 • ای‌ پردگی‌! که جلوه‌ات از عرش بگذرد
 • مهر رُخت عجین به بُن موی‌ موی‌ ما است.