قبله ی محراب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

قبله ی محراب

قبله محراب

قبله ی محراب

 • خم ابروی‌ کجت قبله‌ی‌ محراب من است
 • تاب گیسوی‌ تو خود راز تب و تاب من است[1]
 • اهل دل را به نیایش اگر آدابی‌‌ هست
 • یاد دیدار رُخ و موی‌ تو، آداب من است
 • آنچه دیدم ز حریفان، همه هشیاری‌ بود
 • در صف می‌ زده، بیداری‌ من خواب من است
 • در یَم علم و عمل، مدعیّان غوطه ورند
 • مستی‌ و بیهُشی‌ می‌ زده گرداب من است
 • هر کسی‌ از گُنهش پوزش و بخشش طلبد
 • دوست در طاعت من غافر و توّاب من است
 • حاشَ لِلَّهْ که: جز این ره، ره دیگر پویم[2]
 • عشق روی‌ تو سرشته به گل و آب من است
 • هر کسی‌ از غم و شادی‌ است نصیبی‌ او را
 • مایه‌ی‌ عشرت من جامِ می‌ِ ناب من است.