خانه ی عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خانه ی عشق

خانه عشق

خانه ی عشق

 • خانه‌ی‌ عشق است و، منزلگاه عشّاق حزین است
 • پایه‌ی‌ آن برتر از دروازه‌ی‌ عرشِ برین است
 • این سرا، بارافکن می‌ خوردگان راه یار است
 • با پریشان حالی‌ و، مستی‌ و، بیهوشی‌ قرین است
 • از جهان هستی‌ و ملک جهان بینی‌ برون است
 • با گروه نیستی‌ جویان عاشق همنشین‌‌ است[1]
 • مسکن سودا گرانِ روی‌ یار گلعِذار است[2]
 • مرکز دلدادگان آن نگار مه جبین است
 • پرده‌داران حرم فرمانروایان طریقند
 • بانی‌ این بارگه آواره از روی‌ زمین است
 • عاکف این کعبه، وارسته ز مدح این و آنست
 • خادم این میکده، دور از ثنا‌ی‌ آو و این است