سرِّ جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سرِّ جان

سر جان

سرِّ جان

 • با که گویم راز دل را؟ کس مرا همراز نیست
 • از چه جویم سِرّ جان را، در به رویم باز نیست[1]
 • ناز کُن تا می‌‌توانی‌، غمزه کُن تا می‌‌شود
 • دردمندی‌ را ندیدم، عاشق این ناز نیست
 • حلقه‌ی‌ صوفی‌ و، دیر راهبم هرگز نجوی‌
 • مرغ بال و پر زده، با زاغ هم پرواز نیست
 • اهل دل عاجز ز گفتار است با اهل خود
 • بی‌زبان با بی‌دلان هرگز سخن‌پرداز نیست
 • سر بده در راه جانان، جان به کف سرباز باش
 • آنکه سر در کوی‌ دلبر نفکند، سرباز نیست
 • عشق جانان، ریشه دارد در دل از روز اَلَست
 • عشق را انجام نَبْود، چون ورا آغاز نیست
 • این پریشان حالی‌ از جالم «بلی‌ٰ» نوشیده‌ام
 • این «بلی‌ٰ» تا وصل دلبر، بی‌‌بلا دمساز نیست