محفل دلسوختگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محفل دلسوختگان

محفل دلسوختگان

محفل دلسوختگان

 • عاشم، عاشق و، جز وصل تو درمانش نیست
 • کیست کاین آتش افروخته در جانش نیست؟[1]
 • جز تو در محفل دلسوختگان، ذکری‌ نیست
 • این حدیثی‌ است که آغازش و پایانش نیست
 • راز دل را نتوان پیش کسی‌ باز نمود
 • جز برِ دوست، که خود حاضر و پنهانش نیست
 • با که گویم که بجز دوست نبیند، هرگز؟
 • آنکه اندیشه و دیدار به فرمانش نیست
 • گوشه‌ی‌ چشم گشا بر من مسکین بنگر!
 • ناز کن ناز، که این بادیه سامانش نیست
 • سر خُم باز کن و، ساغر لبریزم ده!
 • که بجز تو، سر پیمانه و پیمانش نیست
 • نتوان بست زبانش ز پریشان‌گویی‌[2]
 • آنکه در سینه بجز قلب پریشانش نیست
 • پاره کن دفتر و، بشکن قلم و، دم دربند
 • که کسی‌ نیست که سرگشته و حیرانش نیست