راه و رسم عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

راه و رسم عشق

راه و رسم عشق

راه و رسم عشق

 • آنکه سر در کوی‌ او نگذاشته، آزاده نیست
 • آنکه جان نفکنده در درگاه او، دلداده نیست
 • نیستی‌ را برگزین، ای‌ دوست! اندر راه عشق
 • رنگ هستی‌، هر که بر رخ دارد، آدمزاده نیست
 • راه و رسم عشق، بیرون از حساب ما و توست
 • آنکه هشیار اَست و بیدار اَست مست باده نیست
 • سر نهادن بر در او، پا به سر بنهادن است
 • هر که خود را هست داند، پا به سر بنهاده نیست
 • سالها باید، که راه عشق را پیدا کنی
 • این ره رندان میخانه است راه ساده نیست
 • خرقه‌ی‌ درویش، همچون تاج شاهنشاهی‌ است
 • تاجدار و خرقه‌دار، از رنگ و بو افتاده نیست[1]
 • تا اسیر رنگ و بویی‌، بوی‌ دلبر نشنوی‌
 • هر که این اغلال در جانش بود، آماده نیست