میگُساران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

میگُساران

میگساران

میگُساران

  • عاشقان روی‌ او را، خانه و کاشانه نیست
  • مُرغ بال و پر شکسته، فکر باغ و لانه نیست
  • گر اسیر روی‌‌ اویی‌، نیست شو، پروانه شو!
  • پای‌‌بند ملک هستی‌، در خور پروانه نیست
  • میْ‌ گساران را، دل از عالم بریدن شیوه است
  • آنکه رنگ و بوی‌ دارد، لایق میخانه نیست
  • راه علم و عقل با دیوانگی‌ از هم جُداست
  • بسته‌‌ی‌ این دانه‌ها و این دامها دیوانه نیست
  • مست شو، دیوانه شو، از خویشتن بیگانه شو!
  • آشنا با دوست، راهش غیر این بیگانه نیست