صُبح اُمّید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

صُبح اُمّید

صبح امید

صُبح اُمّید

 • عشقت اندر دل ویرانه‌ی‌ ما منزل کرد
 • آشنا آمد و بیگانه مرا زین دل کرد[1]
 • لبِ چون غنچه‌ی‌ گل باز کن و، فاش بگو:
 • سّرِ آن نقطه‌ که کار من و دل مشکل کرد
 • یاد روی‌ تو، غم هر دو جهان از دل برد
 • صُبح اُمّید، همه ظلمت شب باطل کرد
 • جان من! گر تو مرا حاصلی‌ از عمر عزیز؟
 • ثمر عُمر، جز این نیست که دل حاصل کرد
 • آشنا گر تویی‌ از جور رقیبم غم نیست
 • روی‌ نیکوی‌ تو هر غم ز دلم زایل کرد
 • نرود از سر کوی‌ تو چو «هندی‌» هرگز
 • آن مسافر که در این وادی‌ جان منزل کرد.