اسرارِ جان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اسرارِ جان

اسرار جان

اسرارِ جان

 • ای‌ دوست! پیر میکده از راه می‌رسد
 • با یک گلِ شکفته به همراه، می‌رسد
 • گُل نیست، بلکه غنچه‌ی‌ باغ سعادت است
 • کز جان دوست بر دل آگاه می‌رسد
 • آن روی‌ با طراوت و، آن موی‌ عطرگین
 • از خیمه‌‌گه گذشته، به خرگاه می‌رسد
 • از خطّه‌ی‌ حقیقت و، از خیمۀ مجاز
 • برخاسته، به خلوت دلخواه می‌رسد
 • آن نغمه‌ی‌ فرشته‌ی‌ فردوس جاودان
 • بر گوشِ جانِ می‌زده گهگاه می‌رسد
 • دود درونِ عاشقِ سرمست از شراب
 • بر قلب پیر میکده، با آه می‌رسد
 • دردِ دل فقیر، ز ماهی‌ به ماه رفت
 • درویش ناله‌اش به دل ماه می‌رسد
 • زیر کمان ابروی‌ دلدار جادویی‌ است
 • کاسرار آن به قلب کمینگاه می‌رسد.