مُعْجزِ عشق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مُعْجزِ عشق

معجز عشق

مُعْجزِ عشق

 • ناله زد دوست که راز دل او پیدا شد
 • پیش رندان خرابات چسان رُسوا شد
 • خواستم راز دلم پیش خودم باشد و بس
 • در میخانه گشودند و چنین غوغا شد
 • سر خُم را بگُشایید که یار آمده است
 • مژده‌ای‌ میکده! عیش ازلی‌ برپا شد
 • سر زلف تو بنازم! که به افشاندن آن
 • ذرّه خورشید شد و، قطره همی‌ دریا شد
 • لب گشودی‌ و، ز می‌ گفتی‌ و، میخواره شدی‌
 • پیش ساقی‌، همه اسرار جهان افشا شد
 • گویی‌ از کوچه‌ی‌ میخانه گذر کرده مسیح
 • که به درگاه خُداوند بلندآوا شد
 • مُعجز عشق ندانی‌ تو، زلیخا داند
 • که برش یوسف محبُوب چنان زیبا شد.