خضر راه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خضر راه

خضر راه

خضر راه

 • چه شد که امشب از اینجا گذارگاه تو شد؟
 • مگر که آهِ من خسته، خضر راه تو شد؟
 • بساط چون تو سُلیمان و، کُلبه‌ی‌ درویش
 • نَعوذُ بِالله، گویی‌ ز اشتباه تو شد
 • کنون که آمدی‌ و، با چو من صفا کردی‌
 • بساط فقر چو کاخ شه از پناه تو شد
 • شبی‌ که ظلمتش از دود آه من بُد بیش
 • چو روزْ، روشن از نور روی‌ ماه تو شد
 • بگو به شیخ، که امشب بهشت موعود است
 • نصیب من به عیان خواه یا نخواه تو شد
 • تو شاه انجمنِ حُسن و، «هندی‌» بیدل
 • هر آنچه هست، ز جانْ خاک بارگاه تو شد.