کتابِ عُمر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

کتابِ عُمر

کتاب عمر

کتابِ عُمر

 • پیری‌ رسید و، عهد جوانی‌ تباه شد
 • ایّام زندگی‌ همه صرف گناه شد
 • بیراهه رفته، پشت به مقصد همی‌ روم
 • عُمری‌ دراز صرفْ در این کوره راه شد
 • وارستگان، به دوست پناهنده گشته‌اند
 • وابسته‌ای‌ چو من به جهان بی‌پناه شد
 • خودخواهی‌ است و، خودسری‌ و، خودپسندی‌ است
 • حاصل ز عمر، آنکه خودش قبله‌گاه شد
 • دلدادگان که روی‌سفیدند پیشِ یار
 • رنج مرا ندیده‌ که رویم سیاه شد
 • افسوس بر گذشته، بر آینده صد فسوس
 • آن را که بسته در رسن مال و جاه شد
 • از نورْ، به ظلمتم ای‌ دوست! دست گیر
 • آن را که روسیه به سراشیب چاه شد.