دعوی اخلاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دعوی اخلاص

دعوی اخلاص

دعوی اخلاص

 • گر تو آدمزاده هستی‌ «عَلَّم اَلأَسمٰا[1]» چه شد؟
 • «قٰابَ قَوْسَینت» کُجا رفته است «أََوْأَدْنی‌ٰ» چه شد[2]و[3]
 • بر فراز دار، فریاد «أَنَا الحَق» می‌زنی‌
 • مُدّعیِّ‌ حق‌طلب! «اِنیَّت» و «اِنّا» چه شد[4]؟
 • صوفی‌ صافی‌ اگر هستی‌، بکَن این خِرقه را
 • دم زدن از خویشتن با بوق و با کرنا چه شد؟
 • زُهد مفروش ای‌ قلندر! آبروی‌ خود مریز
 • زاهد ار هستی‌ تو پس اقبال بر دنیا چه شد؟
 • این عبادتها که ما کردیم خوبش کاسبی‌ است
 • دعوی‌ اِخلاص با این خودپرستیها چه شد؟
 • مُرشد! از دعوت به سوی‌ خویشتن بردار دست
 • «لا الهت» را شنیدستم ولی‌ «الّا» چه شد؟
 • ماعر بیمایه! بشکن خامِه‌ی‌ آلوده‌ات
 • کم دل‌آزاری‌ نما، پس از خُدا پروا چه شد؟