جامِ جم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جامِ جم

جام جم

جامِ جم

 • با گُلرخان بگویید: ما را به خود پذیرند
 • از عاشقان بیدل، همواره دست گیرند
 • دردی‌ است در دلِ ما، درمان نمی‌پذیرد
 • دستی‌ به عاشقان ده کز شوقِ دل بمیرند
 • پا نه به محفلِ ما، تاراج کُن دلِ ما
 • بنگر به باطل ما کز آب و گِل خمیرند
 • سوداگرانِ مرگیم، یاران شاخ و برگیم
 • رندان پابرهنه، بر حال ما بصیرند
 • پا کند می‌فروشان، مستانِ دل‌خروشان
 • بر بسته چشم و گوشان، پیران سر بزیرند
 • بردار جام می‌ را، جم را گذار و کی‌‌ را
 • فرزند ماه و دی‌ را، کاینان چو ما اسیرند.