جلوه ی جام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

جلوه ی جام

جلوه جام

جلوه ی جام

 • ای‌ کاش! دوست، درد دلم را دوا کند
 • گر مهربانیم ننمایدْ جفا کند[1]
 • صوفی‌ که از صفا، به دلش جلوه‌ای‌ ندید
 • جامی‌ از او گرفت که با آن صفا کند
 • دردی‌ ز بی‌وفایی‌ دلبر به جان ماست
 • ساقی‌! بیار ساغر می‌ تا وفا کند
 • بیگانه گشته دوست ز من، جُرعه‌ای‌ بده
 • باشد که یار غمزده را آشنا کند
 • پنهان بسوی‌ منزل دلدار بر شدم
 • ترسم که مُحتسب غمِ من برملا کند
 • آن یار گُلعِذار قدم زد به محفلم
 • تا کشف راز از دل این پارسا کند
 • با گیسوی‌ گشاده، سری‌ زن به شیخ شهر
 • مگذار شیخِ مجلس رندان ریا کُند!