پرده نشین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پرده نشین

پرده نشین

پرده نشین

 • این قافله، از صُبح ازل سوی‌ تو رانند
 • تا شام ابد نیز، بسوی‌ تو روانند
 • سرگشته و حیران، همه در عشق تو غرقند
 • دلسوخته، هر ناحیه بی‌تاب و توانند
 • بگُشای‌ نقاب از رُخ و، بنمای‌ جمالت!
 • تا فاش شود آنچه همه در پی‌ آنند
 • ای‌ پرده‌نشین! در پی‌ دیدار رُخ تو
 • جانها همه دل‌باخته، دلها نگرانند
 • در میکده، رندان همه در یاد تو مستند[1]
 • با ذکر تو، در بُتکده‌ها پرسه‌زنانند
 • ای‌ دوست! دل سوخته‌ام را تو هدف گیر
 • مژگان تو و، ابروی‌ تو، تیر و کمانند.