گواه دل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

گواه دل

گواه دل

گواه دل

 • ساغر از دست ظریف تو گُناهی‌ نبود
 • جُز سر کوی‌ تو، ای‌ دوست! پناهی‌ نبود[1]
 • درِ اُمّید ز هر سوی‌ به رویم بسته است
 • جُز در میکده، اُمّید به راهی‌ نبود
 • آنکه از باده‌ی‌ عشق تو، لبی‌ تازه نمود
 • ملک هستی‌ بر چشمش پرِ کاهی‌ نبود
 • گر تو در حلقه‌ی‌ رندان نظری‌ ننمایی‌
 • به نگاهت! که در آن حلقه‌ نگاهی‌ نبود
 • جان فدای‌ صنم باده‌فروشی‌ که بَرَش
 • هستی‌ و، نیستی‌ و، بنده و، شاهی‌ نبود
 • نظری‌ کُن! که نباشد چه تو صاحبنظری‌
 • به مریضی‌ که در او جُز غم و آهی‌ نبود
 • عاشقم، عاشق دلسوخته‌ از دوری‌ یار
 • در کفم جز دل افسرده، گواهی‌ نبود.