زنجیر دل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زنجیر دل

زنجیر دل

زنجیر دل

 • جُز گل روی‌ تو، اُمّید به جایی‌ نبود
 • درد عشق است، به غیر تو دوایی‌ نبود
 • بنده‌ی‌ موی‌‌ تواَم، دست‌فشانی‌ نرسد
 • راهی‌ کوی‌ تواَم، راهنمانی‌ نبود
 • حلقه‌ی‌ زلفت تو، زنجیر دل غمگین است
 • از دلم جُز رُخ تو، حلقه‌گشایی‌ نبود
 • صوفی‌ صافی‌ از این میکده بیرون نرود
 • که بجُز کلبه‌ی‌ عُشّاق، صفایی‌ نبود
 • عاکف کوی‌‌ بُتان باش! که در مسلک عشق
 • بوسه بر گونه‌ی‌ دلدار خطایی‌ نبود
 • خادم پیر مُغان باش، که در مذهب عشق
 • جُز بُت جام به کف، حُکمروایی‌ نبود.