روز وصل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

روز وصل

روز وصل

روز وصل

 • غم مخور! ایّام هجران رو بپایان می‌رود
 • این خماری‌، از سر ما میگُساران می‌رود
 • پرده را از روی‌ ماه خویش بالا می‌زند
 • غمزه را سر می‌دهد، غم از دل و جان می‌رود
 • بلبُل اندر شاخسار گُل هویدا می‌شود
 • زاغ با صد شرمساری‌، از گُلِستان می‌رود
 • محفِل از نور رُخ او نورافشان می‌شود
 • هر چه غیر از ذکر یار، از یاد رِندان می‌رود
 • ابرها از نور خورشید رُخش پنهان شوند
 • پرده از رُخسار آن سرو خرامان می‌رود
 • وعده‌ی‌ دیدار نزدیک است یاران! مژده باد
 • روز وصلش می‌رسد، ایّام هجران می‌رود